Neem contact op

Disclaimer

Algemeen

Cuccibu B.V. (Kamer van Koophandel 61072923), hierna te noemen Cuccibu, verleent u hierbij toegang tot cuccibu.com (de website). Op de website publiceert Cuccibu teksten zoals blogs & whitepapers, afbeeldingen en andere materialen die door Cuccibu en derden zijn aangeleverd. Cuccibu behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvende informatie en niet bedoeld als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een offerte zoals opgesteld door Cuccibu.

 

Beperkte aansprakelijkheid 

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Cuccibu.