Neem contact op

AI Assessment

Het in kaart brengen van de risico’s bij het gebruik van AI

Artificial Intelligence (AI), in mooi Nederlands Kunstmatige Intelligentie, is een snelgroeiende en veelbelovende technologie die steeds meer toepassingen vindt in verschillende sectoren en domeinen. Van gezondheidszorg tot onderwijs, van profit organisaties tot overheid. AI helpt om processen efficiënter te maken en innovatie te stimuleren. Aan de andere kant, rijzen er met de toenemende invloed van AI op onze samenleving ook ethische, juridische en organisatorische vragen over het verantwoord gebruik van AI.

AI brengt nieuwe risico’s, waar organisaties nog niet op voorbereid zijn. Vraagstukken die niet altijd vanuit wet- en regelgeving beantwoord kunnen worden. Bovendien is wet- en regelgeving voor het juist toepassen van AI nog niet (definitief) beschikbaar. Toch dienen organisaties vanuit weerbaarheid en een maatschappelijke verantwoordelijkheid, deze risico’s op de juiste manier te benaderen. Een eerste stap in die richting is het in kaart brengen van de risico’s, hiervoor biedt Cuccibu een AI Assessment. Wij ondersteunen jouw organisatie graag bij het veilig, betrouwbaar en verantwoord inzetten van AI. Als expert op het gebied van Privacy, Cyber Security en Compliance kunnen we dit vraagstuk vanuit iedere invalshoek tackelen.

Uitleg over de AI Assessment
Wat houdt een AI Assessment in?

Een AI Assessment is een middel om de risico’s bij het gebruik van AI in kaart te brengen. Daarbij kijken we naar de impact van het gebruik van AI op zowel privacy-juridisch, organisatorisch als security vlak. Indien gewenst kunnen we ook de ethische vraagstukken rondom een AI oplossing onderzoeken. Het resultaat van een AI Assessment door Cuccibu is een adviesrapport. In dit rapport geven wij inzicht in de risico’s en de te nemen maatregelen om AI verantwoord en in lijn met wet- en regelgeving in te zetten.

Onze AI Assessment is een praktische vertaalslag van de AI Impact Assessment (AIIA) en de Impact Assessment voor Mensenrechten bij de inzet van Algoritmes (IAMA). Beide zijn geaccepteerde middelen om de impact van AI te evalueren.

AI
Waarom is het belangrijk om een AI Assessment uit te (laten) voeren?

Het assessment is een belangrijke stap om de kwaliteit, veiligheid en ethiek van een AI oplossing binnen een organisatie te waarborgen. Het draagt niet alleen bij aan het inzichtelijk krijgen of jouw organisatie voldoet aan de wettelijke eisen, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de toekomstige AI Act, maar ook om verantwoording af te leggen aan de betrokken stakeholders. Met de uitkomsten van het assessment laat een organisatie zien dat nagedacht wordt over de risico’s en consequenties van AI toepassingen. Een kwestie waar binnen organisaties maar zeker ook maatschappelijk veel vragen over (kunnen) ontstaan. Een AI assessment geeft inzicht in de risico’s en verbeterpunten van een AI oplossing, en draagt bij aan het vertrouwen in de integriteit van de dienstverlening. Bovendien helpt het om draagvlak te creëren voor de voorgenomen of doorgevoerde AI oplossingen, en om een basis te leggen voor de doorontwikkeling hiervan.

Waarom Cuccibu?

Cuccibu heeft ervaring met het uitvoeren van AI assessments voor verschillende sectoren en toepassingen, en kan flexibel inspelen op de behoeften en wensen van de klant. Wij hanteren een pragmatische aanpak, gebaseerd op de beschikbare kaders voor de inzet van AI, die nog volop in ontwikkeling zijn. Als integrale dienstverlener kunnen we ondersteunen bij alle aspecten van AI (wet- en regelgeving, organisatorische en technische kaders) waardoor we AI vanuit meerdere perspectieven benaderen en een compleet beeld kunnen schetsen. Daarnaast kunnen we ook een Responsible AI Officer inzetten, die samen met jouw organisatie aan de slag gaat met de resultaten uit het AI Assessment en jouw sparringspartner is op het gebied van een Responsible Artificial Intelligence. Meer weten? Plan een vrijblijvend adviesgesprek en we vertellen je graag alles over de mogelijkheden!

Contact

 

“Door onze integrale aanpak kunnen we AI vraagstukken vanuit alle mogelijke invalshoeken benaderen, daardoor creëren we zekerheid over de verantwoorde inzet van AI. “

 

Meest gestelde vragen

We zetten de meest gestelde vragen over de AI Assessment voor je op een rijtje.

De AI Act bevat regels voor het gebruik van Artificiële Intelligentie (AI) en draagt bij aan een veilige, transparante, traceerbare, niet-discriminerende en milieuvriendelijke omgang met AI. De AI Act stelt verplichtingen op basis van de volgende risiconiveaus: onaanvaardbaar risico, hoog risico, beperkt risico en minimale/geen risico. Meer informatie over de AI Act lees je in ons blog.

IAMA staat voor Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes. Dit is een instrument voor discussie en besluitvorming voor relevante partijen met betrekking tot het ontwikkelen en verantwoord inzetten van een algoritmische toepassing. Het stelt organisaties in staat om tijdig, op een gestructureerde manier te discussiëren over alle relevante aandachtspunten rondom de inzet van algoritmen. Het beantwoorden van de vragen uit de IAMA is een juridisch complex proces. Meer informatie over het IAMA-model lees je in ons blog.

AIIA staat voor Artificial Intelligence Impact Assessment. Het is een hulpmiddel voor het maken van afwegingen bij het inzetten van AI in een project. AIIA brengt de discussie over de inzet van AI op gang en zorgt dat het denkproces wordt vastgelegd, zodat onder andere de verantwoording, kwaliteit en reproduceerbaarheid worden vergroot. Het geeft inzicht in waarom een AI wel of niet wordt ingezet in een project.

In de AI Act worden er bepaalde verplichtingen voor aanbieders en gebruikers gesteld, afhankelijk van het risiconiveau van de AI-toepassing. Echter, de Europese verordening stelt het uitvoeren van een AI Assessment niet verplicht. Op dit moment is het uitvoeren van een AI Assessment dus niet verplicht. Overigens heeft een ruime Kamermeerderheid de motie voor het verplicht stellen van IAMA’s voor publieke instellingen aangenomen. Dit wil zeggen dat publieke instellingen een IAMA moeten uitvoeren wanneer algoritmen worden ingezet om evaluaties van of beslissingen over mensen te maken. In dit geval is dus een IAMA verplicht, dit is anders dan een AI Assessment. Een AI Assessment bereid een organisatie wel goed voor op het uitvoeren van een IAMA.