Neem contact op

CO2 Prestatieladder

Het instrument dat organisaties stimuleert CO2 bewust te handelen

Het aantal organisaties dat gecertificeerd is conform de CO2-Prestatieladder is de laatste jaren sterk gegroeid. In 2010 waren er slechts 12 organisaties gecertificeerd, op 1 januari 2024 waren dit maar liefst 1377 organisaties. De CO2-Prestatieladder stimuleert om CO2-bewust te handelen. Niet alleen met betrekking tot de eigen bedrijfsvoering, maar ook bij het uitvoeren van projecten. De organisatie kan dus zowel een bedrijfs- als een projectcertificatie verwerven. Een CO2-managementsysteem volgens de CO2-Prestatieladder helpt organisaties om structureel CO2 te reduceren.

Uitleg over de CO2 Prestatieladder

Hoe werkt de CO2 Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 treden. De behaalde trede geeft aan in hoeverre een organisatie bewust omgaat met energieverbruik en CO2-uitstoot. Scoort een organisatie tot en met niveau 3, dan is er enkel aandacht voor de uitstoot binnen de eigen organisatie. Scoort een organisatie op trede 4, dan richt de organisatie zich tevens op innovatie en CO2-reductie in de keten. Op niveau 5 worden de gekozen ambitieuze doelstellingen ook daadwerkelijk binnen de sector gerealiseerd. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar proces optimalisatie door verduurzaming.

CO2 prestatieladder

Wat zijn de voordelen van de CO2 Prestatieladder?

Certificatie op de CO2 Prestatieladder zorgt ervoor dat jouw organisatie bezig is met continue verbetering met betrekking tot het bewust omgaan met energieverbruik en CO2-uitstoot. Het zorgt voor energiebesparing en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dit levert kostenbesparing en gunningsvoordeel, fictieve korting bij aanbestedingen, op.

Hoe kunnen wij helpen?

Onze Consultants kunnen jouw organisatie helpen bij het bewust omgaan met energieverbruik en CO2-uitstoot. Op een pragmatische manier helpen we jouw organisatie groeien en verbeteren waardoor het gewenste niveau op de CO2 Prestatieladder wordt behaald. Wil je weten hoe we dat doen? Neem dan contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Contact

Meest gestelde vragen

We zetten de meest gestelde vragen over de CO2 Prestatieladder voor je op een rijtje.

Organisaties die zijn gecertificeerd conform de CO2-Prestatieladder worden jaarlijks door een certificerende instelling getoetst. Er wordt daarbij gekeken naar eisen vanuit vier invalshoeken:

  • Inzicht: Het gaat hier om de CO2-Footprint en de energiestromen;
  • Reductie: Het gaat hier om het ontwikkelen van beleid en ambitieuze doelstellingen om de CO2-reductie daadwerkelijk te realiseren;
  • Transparantie: Het gaat hier over het structureel vormgeven van de interne- en externe communicatie over het CO2-beleid;
  • Participatie: Het gaat hier over het deelnemen aan initiatieven in/uit de keten/sector met betrekking tot CO2-reductie.

Op dit moment is handboek 3.1 van de CO2 Prestatieladder de meest actuele versie. Deze versie is in juni 2020 gepubliceerd. Naar verwachting wordt er binnenkort een nieuwe revisie op het handboek van de CO2 Prestatieladder (handboek 4.0) gepubliceerd.

Relevante downloads