Neem contact op

Responsible AI Officer

De expert op het gebied van AI

Artificial Intelligence (AI), ofwel Kunstmatige Intelligentie, gaat een steeds grotere en complexere rol spelen in onze samenleving. Voor organisaties brengt dit allerlei ethische, juridische en organisatorische vraagstukken met zich mee. Vraagstukken die op het moment veelal bij de jurist, Privacy Officer (PO) of Chief Information Security Officer (CISO) komen te liggen. Maar beschikken deze personen over voldoende kennis en ervaring om verantwoorde omgang met AI te borgen of monitoren binnen de organisatie?

Een Responsible AI Officer is een logische volgende stap in het compliance en/of security team. Iemand die een controlerende of regievoerende functie heeft op het vlak van verantwoorde inzet van AI. Van het opstellen en regievoeren over AI-beleid, tot het monitoren van de toepassing daarvan en voorlichten van de organisatie. Door het aanstellen van een Responsible AI Officer vergroot je de toegevoegde waarde van AI voor jouw organisatie, zonder afbreuk te doen aan de belangen van klanten, medewerkers en de samenleving.

Uitleg over de Responsible AI Officer
Wat doet een Responsible AI Officer?

Een Responsible AI Officer  houdt zich als kerntaak bezig met een verantwoorde omgang van AI. Een aantal werkzaamheden van de Responsible AI Officer zijn:

  • Het opstellen en implementeren van een AI-beleid dat de kaders schetst voor een verantwoorde inzet van AI;
  • Het in kaart brengen van de risico’s en verbeterkansen van AI-toepassingen middels een AI Assessment, inclusief het implementeren van de aanbevelingen uit het rapport;
  • Het bijhouden van een algoritmeregister;
  • De Functionaris Gegevensbescherming (FG) ondersteunen bij het monitoren en toezicht houden op het gebruik van AI en algoritmes;
  • Het creëren van bewustwording over een verantwoorde omgang met AI binnen de organisatie, door middel van onder andere training;
  • Het fungeren als aanspreekpunt en adviseur voor interne en externe belanghebbenden over AI-gerelateerde kwesties;
  • Het bijhouden van de nieuwste ontwikkelingen, trends en best practices op het gebied van verantwoorde AI.
Ben ik verplicht een Responsible AI Officer te benoemen?

Volgens de AI wet- en regelgeving (o.a. AI Act) is het niet verplicht om binnen de organisatie een Responsible AI Officer aan te stellen. Desondanks is het raadzaam om iemand binnen de organisatie aan te stellen met kennis en expertise van AI. Hij of zij kan zich volledig richten op een verantwoorde omgang met AI. In deze rol zal hij nauw samenwerken met bijvoorbeeld een Functionaris Gegevensbescherming (FG), CISO, Privacy Officer of Compliance Officer, welke specifieke ervaring hebben met AI-toepassingen binnen hun vakgebied.

Hoe kunnen wij helpen?

De Responsible AI Officer van Cuccibu is een ervaren gesprekspartner voor jouw organisatie op het gebied van AI. Hoewel het takenpakket in overleg afgestemd wordt, voert onze Responsible AI Officer verschillende taken uit zoals het voeren van regie over AI-beleid, uitvoeren van AI Assessments, het bijhouden van een algoritmeregister en het creëren van bewustwording binnen de organisatie. Samen met jouw organisatie kijken we naar de behoefte en realiseren we een pragmatische aanpak die aansluit bij de doelen van jouw organisatie. Onze rol bij een verantwoorde omgang met AI is van toegevoegde waarde omdat wij niet alleen kijken naar de eisen uit wet- en regelgeving, maar vanuit onze brede propositie ook aandacht hebben voor juridische, organisatorische en technische aspecten. Neem vrijblijvend contact op en we vertellen je graag alles over de mogelijkheden.

Contact

Meest gestelde vragen

We zetten de meest gestelde vragen over de Responsible AI Officer voor je op een rijtje.

Het spreekt voor zich dat de Responsible AI Officer op de hoogte moet zijn én blijven van alle ontwikkelingen met betrekking tot verantwoorde omgang met AI. Daarnaast is het handig als hij/zij bijvoorbeeld ervaring heeft met het opstellen van beleid en het uitvoeren en opvolgen van een assessment. Daarnaast is het belangrijk dat de Responsible AI Officer organisatorische kennis heeft en projectmatige aan de slag gaat. Hij/zij moet het overzicht bewaren en goed kunnen samenwerken met alle lagen in de organisatie, zodat een verantwoorde omgang met AI organisatie-breed gedragen wordt.

 

Bij Cuccibu hebben we professionals in huis die de ontwikkeling van AI op de voet volgen. Zij zijn jouw gespreks- en sparringspartner op dit gebied. Daarnaast hebben we bij Cuccibu niet enkel kennis en ervaring met AI, maar ook op het gebied van Privacy & Legal, Information Security, Cyber Security en QHSE (kwaliteit, arboveiligheid en milieu) waardoor we zowel op de ethische, juridische, organisatorische en technische aspecten van AI kunnen ondersteunen. Daarnaast leveren onze professionals maatwerk, waarbij de doelstellingen van de organisatie centraal staan. Cuccibu professionals zetten hun kennis en ervaring die zij opdoen bij verschillende organisaties in, ook op een manier waarbij jouw organisatie hier op lange termijn mee aan de slag kan gaan.