Neem contact op

ISO 14001

De internationale standaard voor milieu

Het thema milieu krijgt steeds meer aandacht. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid staat het onderwerp ook steeds vaker op de ondernemingsagenda’s. Met een certificering op de internationale ISO norm voor milieu, ISO 14001, voldoet een organisatie aantoonbaar aan alle geldende wet- en regelgeving op dit gebied. Met een milieumanagementsysteem werkt de organisatie structureel en zichtbaar aan het verbeteren van de milieuprestaties en realiseert zij milieudoelstellingen.

Uitleg over ISO 14001

Voor welke organisaties is ISO 14001 geschikt?

ISO 14001 is de internationale norm voor milieumanagement. Door certificering conform ISO 14001 voldoet een organisatie aantoonbaar aan alle geldende wet- en regelgeving op het vlak van milieu.  Daarnaast wordt er conform de eisen uit de norm een milieumanagementsysteem opgestelt. Hiermee maakt de organisatie aantoonbaar dat zij structureel werkt aan het verbeteren van de milieuprestaties. Daarnaast is de norm een tool die helpt de milieudoelstellingen van de organisatie te realiseren. Ook zal het milieu-imago verder verbeteren.

ISO 14001

Wat zijn de voordelen van een milieumanagementsysteem?

Door het implementeren van een milieumanagementsysteem, conform de eisen van ISO 14001, heeft en handelt de organisatie vanuit een milieubeleid. De milieurisico’s worden beheerst en de milieuprestaties continu verbetert, waardoor het milieu wordt beschermd. Daarnaast wordt er gekeken naar de verantwoordelijkheid binnen de gehele keten, ook wel het levenscyclusperspectief genoemd. Tot slot draagt een milieumanagementsysteem bij aan bewustwording op alle lagen binnen de organisatie.

Hoe kunnen wij helpen?

Cuccibu is een adviesbureau dat een creatief pragmatische begeleiding kan bieden bij het behalen van het ISO 14001 certificaat. Onze professionals hebben veel praktijkervaring. Wat we onder andere doen? De normeisen vertalen naar jouw organisatie, het opstellen van procedures, het vaststellen van een milieubeleid inclusief bijpassende doelstellingen, het inventariseren van de milieurisico’s en effecten, het ondersteunen bij de implementatie van de norm, het uitvoeren van de interne audits en de management review en het begeleiden bij de externe audit. Meer weten? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in en we vertellen je graag alles over de mogelijkheden.

Contact

Meest gestelde vragen

We zetten de meest gestelde vragen over ISO 14001 voor je op een rijtje.

De ISO 14001 norm beschrijft de term levenscyclus (conform de term “3.3.3” in verband met ondersteuning en uitvoering) als volgt:

“Achtereenvolgende en onderling gekoppelde fasen van een productsysteem (of dienstensysteem), vanaf het verwerven van grondstoffen of het opwekken van natuurlijke hulpbronnen tot de definitieve verwijdering.”

Organisaties moeten bekend zijn met de belangrijkste milieuaspecten binnen alle fasen in de levenscyclus. Bij een levenscyclus gaat het dus om de opeenvolgende stappen in een (product)systeem van grondstoffen tot product, het gebruiken en het afdanken. Op basis van de levenscyclusbenadering wordt bepaald wat de mogelijke ‘milieuwinst’ is, die bij de verschillende partijen in de keten kan worden behaald.

Bij ISO 14001 wordt er gekeken naar de gehele keten. Energiemanagement is daarbij slechts één van de aspecten van milieu. Dit in tegenstelling tot ISO 50001, deze norm richt zich volledig op energiemanagement. Heeft de organisatie het doel om te voldoen aan de internationale norm voor energiemanagement? Dan sluit de ISO 50001 certificering mogelijk beter aan. Ook is het met dit certificaat mogelijk om vrijstelling te realiseren voor de Europese Energie Efficiency Directive (EED) m.b.t. de Energie-audit.

Het is ook mogelijk om een nationale aanvulling te doen op het ISO 14001 certificaat. Het certificatieschema ‘CO2-Reductiemanagement met ISO 14001’ is bedoeld voor organisaties die de energiebesparing willen aantonen en/of willen aantonen dat de reductie van CO2-emissies met voldoende diepgang is ingevuld binnen het milieumanagementsysteem. De inhoud van het certificatieschema is afgestemd op de eisen die aan de EED Energie-audit worden gesteld. Dit certificatieschema is vooral interessant voor organisaties die verplicht zijn om in het kader van de Europese Energie Efficiency Directive (EED) een zogenaamde Energie-audit uit te voeren en daarvoor niet vrijgesteld zijn.

Wereldwijd zijn er 529.853 ISO 14001 certificaten uitgegeven. In Nederland zijn er 2.828 organisaties gecertificeerd (volgens ISO Survey, 2022). Een ISO 14001 certificaat is dus uniek en onderscheidend voor jouw organisatie.

Relevante downloads