Neem contact op

EED Energie Audit

Het creëren van bewustwording ten aanzien van energieverbruik

Heeft de organisatie meer 250 FTE of meer? Of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer én een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is deze organisatie, volgens de Europese Energie Efficiency Directive (EED), verplicht om periodiek een Energie-audit uit te (laten) voeren en in te dienen bij het bevoegd gezag.

De Energie-audit helpt bij het creëren van bewustwording ten aanzien van energieverbruik en om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. Dit moet leiden tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie. Beheersing van energie verbruik wordt dus steeds belangrijker binnen organisaties; vanuit kostenbesparing en als onderdeel van het duurzaamheidsbeleid.

Uitleg over de EED Energie-Audit

Wat is een EED Energie-audit?

Een Energie-audit bestaat uit een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen inclusief vervoer, een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden, een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar en een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen. Als EED Energie-audit plichtige onderneming dien je uiterlijk vier jaar na de eerste audit de volgende Energie-audit uit te voeren.

EED-Energie audit

Wanneer start de volgende EED ronde?

Als auditplichtige onderneming dien je uiterlijk vier jaar na de deadline van de voorgaande auditronde de Energie-audit uit te voeren. De officiële deadline van de tweede audit ronde was 1 december 2019. Organisaties, die voor het eerst auditplichtig waren, moesten het auditrapport indienen voor 31 december 2020. De derde energie-audit ronde is gestart op 1 juli 2023. De deadline voor de derde ronde is gesteld op 31 december 2024. Echter, heb je de voorgaande ronde de audit eerder ingediend dan de deadline?  Dan dien je ook deze ronde het audit verslag eerder in te dienen dan de deadline. Tel vier jaar op bij de datum van indienen. Dat is jouw deadline voor de derde ronde.

Hoe kunnen wij helpen?

Onze professionals zijn gedreven, nemen de lead en beperken de belasting op jouw organisatie tot een minimum. Onze consultants verzorgen de audit vóór de nieuwe deadline, adviseren over de te nemen maatregelen, stellen de rapportage op conform de eisen en helpen met het indienen bij de RVO.  Meer weten over onze aanpak? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Meest gestelde vragen

We zetten de meest gestelde vragen over de EED Energie-Audit voor je op een rijtje.

EED staat voor de Europese Energie Efficiency Richtlijn. Deze EED richtlijn is in 2012 vastgesteld en heeft tot doel om minder energie te verbruiken in Europa. De richtlijn bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven.

Heeft jouw organisatie meer dan 250 FTE? Of heeft jouw onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is jouw organisatie, volgens de Europese Energie Efficiency Directive (EED), verplicht om periodiek een Energie-audit uit te (laten) voeren en in te dienen bij het bevoegd gezag.

Organisaties zijn volledig vrijgesteld van de verplichting om een EED Energie-audit uit te voeren indien wordt voldaan aan de een van onderstaande voorwaarden:

  • De organisatie beschikt over een gecertificeerd energiemanagementsysteem volgens  ISO 50001;
  • De organisatie beschikt over een gecertificeerd milieumanagementsysteem  ISO 14001 met een CO2-reductiemanagement certificaat;
  • De organisatie beschikt over een erkend duurzaamheidskeurmerk. Erkende duurzaamheidskenmerken zijn o.a. CO2 Prestatieladder, EarthCheck en Green Key met PLUS module.

Valt jouw organisatie onder een (internationaal) concern? Voor het bepalen of de onderneming in Nederland EED-auditplichtig is, moet je uitsluitend kijken naar het Nederlandse deel van het concern. Het gaat om het aantal FTE, de omzet en het balanstotaal binnen de Nederlandse vestiging(en) van het concern. Jouw organisatie dient dan te registreren voor het volledige concern, in de Energie-audit rapportage wordt over alle Nederlandse vestigingen gerapporteerd.

Relevante downloads