Neem contact op

Safety Culture Ladder

Werken aan het verbeteren van de veiligheidscultuur

De Safety Culture Ladder helpt om vast te stellen in welke mate een organisatie over een veiligheidscultuur beschikt en wat zij moet doen om dit binnen de organisatie te implementeren, te versterken en uit te breiden naar (keten)partners. Het ultieme doel, en het hoogste niveau, behelst de implementatie van een veiligheidscultuur in de hele keten van de organisatie; van (onder)leverancier tot opdrachtgever, en uiteindelijk de hele branche. De Safety Culture Ladder is geschikt voor alle soorten organisaties. Zowel profit- als nonprofit, grote- maar ook kleinere organisaties.

Uitleg over de Safety Culture Ladder

Wat is de Safety Culture Ladder?

De Safety Culture Ladder is een instrument waarmee organisaties concrete handvatten krijgen voor het opzetten, implementeren en toetsen van elementen waarmee ze veilig werken en veilig gedrag in de cultuur van hun organisatie kunnen borgen

Safety culture ladder

Hoe werken de 5 laddertreden?

De Safety Culture Ladder bestaat uit 5 niveaus, treden genoemd, opklimmend van 1 naar 5. De laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn bevindt. Per trede is gedefinieerd waar een organisatie aan moet voldoen (de eis), welke criteria hierbij horen (de norm), hoe die criteria gewaardeerd worden (de scores) en waar onafhankelijke auditoren op letten (de auditor richtlijn). Deze komen voort uit 6 invalshoeken of bedrijfsaspecten, elk met een eigen weegfactor. De plaats van een bedrijf op de Safety Culture Ladder wordt bepaald door de hoogste trede waarop het bedrijf nog aan de eisen voldoet.

Hoe kunnen wij helpen?

Onze kennisexperts hebben veel ervaring met het begeleiden van organisaties naar de gewenste trede op de Safety Culture Ladder. Plan een vrijblijvend adviesgesprek met ons in en we vertellen graag meer!

Contact

Meest gestelde vragen

We zetten de meest gestelde vragen over de Safety Culture Ladder voor je op een rijtje.

De Safety Culture Ladder is geschikt voor alle soorten organisaties. Zowel profit- als nonprofit, grote- maar ook kleinere organisaties. De Safety Culture Ladder biedt voldoende ruimte om de toepassing van de eisen aan te laten sluiten bij de eisen en criteria van het type bedrijf/sector.

Voor sommige organisaties kan de Safety Culture Ladder verplicht worden gesteld. De Safety Culture Ladder is bijvoorbeeld als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw. Dit hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw met elkaar afgesproken. Op dit moment zijn organisaties volgens deze afspraak verplicht om gecertificeerd te zijn op trede 2 van de SCL. Per 1 januari 2025 gaat dit veranderen en wordt trede 3 als eis gesteld.

De Safety Culture Ladder richt zich op een ketenbenadering, waardoor je met het hoogste niveau op de ladder bijdraagt aan een veiligheidscultuur in de hele keten. Daarnaast heeft het houding en gedrag als uitgangspunt en draagt het bij aan het terugdringen van onveilige werksituaties.

De Safety Culture Ladder is de nieuwe naam van de Veiligheidsladder. Deze naamswijziging is ontstaan doordat de norm ook internationaal steeds meer wordt gebruikt. NEN heeft besloten een eenduidige naam aan te houden, de Safety Culture Ladder.

Relevante downloads